Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn,   ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich (1 etat)

 

Wymagania:

– wykształcenie wyższe rolnicze

– co najmniej 3-letni staż pracy na podobnym stanowisku

– dobra znajomość programów komputerowych (pakiet MS Office) oraz urządzeń biurowych

– znajomość zagadnień związanych z rolnictwem i rozwojem obszarów wiejskich

– systematyczność, samodzielność, skrupulatność, komunikatywność

– umiejętność pracy w zespole.

– prawo jazdy

– doświadczenie w pracy z rolnikami

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

– brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

– posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych

– stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na wskazanym stanowisku

– mile widziane pochodzenie wiejskie

 

Charakter i miejsce pracy:

Praca administracyjno-biurowa, przeważnie siedząca z przewagą wysiłku umysłowego, przy monitorze ekranowym, 8 godzin na dobę, uwzględniająca wyjazdy w teren. Dostęp do budynku W-MIR  oraz toalet nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych. Miejsce pracy: Olsztyn.

 

Dokumenty aplikacyjne: CV wraz z listem motywacyjnym, kopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe,  staż pracy, zgodą na przetwarzanie danych osobowych
w procesie rekrutacji oraz  oświadczeniami o:

– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,

–  korzystaniu z pełni praw publicznych,

– o stanie zdrowia umożliwiającym wykonywanie obowiązków na wskazanym stanowisku,

– iż kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

należy składać w formie papierowej w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej,
ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn do dnia 12 czerwca 2018 roku.

 

Po zakończeniu procesu rekrutacji i nieodebraniu dokumentów w terminie 10 dni, dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych i zakwalifikowanych do naboru są niszczone.

 Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w załączeniu

Klauzula_ informacyjna_rekrutacja:

 

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *