IX Walne Zgromadzenie W-MIR

 

<< powrót

 

Zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych, Zarząd Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej zwołuje IX Walne Zgromadzenie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej, które odbędzie się w dniu 26 marca 2018 roku o godz. 1030  w sali  konferencyjnej Centrum Wdrażania i Promocji Innowacji w Olsztynie, ul. Jagiellońska 91 a, o godz. 10.30.

Proponowany jest następujący porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad (godz. 1030).
 2. Wybór Przewodniczącego obrad Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 3. Wybór Sekretarza Walnego Zgromadzenia (głosowanie jawne).
 4. Wybór komisji mandatowo-skrutacyjnej (głosowanie jawne).
 5. Wybór komisji wniosków (głosowanie jawne).
 6. Uchwalenie porządku obrad.
 7. Przyjęcie protokołu z VIII Walnego Zgromadzenia W-MIR.
 8. Wystąpienia zaproszonych gości i dyskusja.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie podpisania porozumienia regionalnego.
 10. Informacja z bieżącej pracy Krajowej Rady Izb Rolniczych.
 11. Informacja z bieżącej pracy Zarządu Izby.
 12. Dyskusja, sprawy bieżące.
 13. Przyjęcie wniosków.
 14. Zakończenie obrad IX Walnego Zgromadzenia W-MIR.

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *