Posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim

 

<< powrót

 

W dniu 15 listopada 2017 r. w Urzędzie Gminy w Iławie odbyło się posiedzenie Rady Powiatowej W-MIR w powiecie iławskim. Na spotkaniu poruszono m.in. tematy związane z działalnością Placówki Terenowej KRUS w Iławie. Pani Anna Węgłowska przedstawiła informacje dot. podstaw prawnych i ogólnych zasad podlegania ubezpieczeniu społecznemu rolników. Omówione zostały także rodzaje świadczeń z ubezpieczenia społecznego rolników w tym świadczeń emerytalno-rentowych, świadczeń z ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i macierzyńskiego. Pani Kierownik podkreśliła, że każde dziecko rolnika (do ukończenia 16 roku życia) objęte jest ubezpieczeniem od nieszczęśliwych wypadków.

Bardzo ważnymi zagadnieniami poruszonymi podczas posiedzenia rady były sprawy dot. ochrony roślin i nasiennictwa. Pan Jan Wiechowski przedstawił zgromadzonym zasady kodeksu dobrej praktyki rolnej oraz zasad dobrej praktyki ochrony roślin. W nawiązaniu do omawianego tematu, Pan Kierownik Oddziału w Nowym Mieście Lubawskim Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Roślin i Nasiennictwa zwrócił szczególną uwagę, aby rolnicy przestrzegali wspomnianych zasad i nie wykonywali zabiegów na kwitnące rośliny miododajne w czasie kiedy pszczoły i inne zapylacze przebywają na plantacji. Środki ochrony roślin należy stosować właściwie czyli w odpowiednim terminie, odpowiednią substancją zarejestrowaną, w odpowiednim stężeniu z zastosowaniem zasad dobrej praktyki ochrony roślin.

Na zakończenie spotkania członkowie rady starali się wypracować wnioski związanie z zaprzestaniem budowy ferm wielkoprzemysłowych hodowli zwierząt, które negatywnie oddziałują na środowisko oraz stanowią źródło konfliktów między inwestorami, a społecznością mieszkająca w pobliżu ferm.

Anna Kołodziejska – Biuro Terenowe W-MIR w Nowym Mieście Lubawskim

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *