ZAPROSZENIE DO WZIĘCIA UDZIAŁU W ROZEZNANIU CENOWYM ORAZ DO ZŁOŻENIA OFERT NA WYKONANIE I DOSTAWĘ AUTORSKICH KALENDARZY WIELOPLANSZOWYCH

 

<< powrót

 

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza zaprasza Państwa do składania swoich propozycji dotyczących wykonania i dostawy autorskich kalendarzy wieloplanszowych. 

Zamawiający:

Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza

  1. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn

89 535-48-43 lub 89 527-71-89

NIP 739-24-21-905

 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie autorskich kalendarzy planszowych wraz z projektem i dostawą do siedziby Zamawiającego o następujących parametrach:
– ilość 1000 szt.
– format kalendarza A3 lub zbliżony
– 6 plansz (druk dwustronny 4+4) plus okładka – pełen kolor, druk jednostronny
– papier kredowany z połyskiem min. 150 gr/m2
– łączenie – spirala biała na krótszym boku
– logotypy – dostarczone przez Zamawiającego
– zdjęcia potraw oraz przepisy kulinarne które należy umieścić z boku zdjęcia – dostarczone przez Zamawiającego
– przygotowanie projektu graficznego druku
– naniesienie w kalendarium  oprócz świąt państwowych i kościelnych, dat ważnych dla rolników (zostaną podane  przez Zamawiającego)
W ofercie należy wskazać:

– opis  proponowanego przedmiotu

– zdjęcia wcześniejszych realizacji tego typu lub linku do strony internetowej

– cenę jednostkową brutto zawierającą wszystkie koszty (w tym koszty dostawy do siedziby Zamawiającego)

–  przewidywany czas realizacji zamówienia i termin dostarczenia do siedziby Zamawiającego


Forma płatności:

Płatność zostanie dokonana przelewem po realizacji zamówienia po otrzymaniu faktury wystawionej na Zamawiającego z terminem płatności nie krótszym niż 14 dni. Możliwe jest dokonanie płatności zaliczkowej po zaakceptowaniu zamówienia przez Zamawiającego po wystawieniu faktury pro forma.


Ofertę cenową można złożyć:

–       osobiście w sekretariacie Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej w Olsztynie

–       faksem (89 534-05-67)

–       listownie (na adres: Warmińsko-Mazurska Izba Rolnicza, ul. Lubelska 43A, 10-410 Olsztyn)

–       drogą elektroniczną na adres: wmirol@wmirol.org.pl

nie później niż do dnia 6 października 2017 r., do godziny 14.00 

Oferty złożone po  terminie mogą nie być brane pod uwagę

 

UWAGA! Termin realizacji zamówienia (dostarczenia wykonanych kalendarzy do siedziby Zamawiającego) upływa w dniu 30 listopada 2017!

 

Niniejsze rozeznanie cenowe nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423)  i nie stanowi oferty  w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego. Postępowanie to prowadzone jest zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych(Dz. U. z 2013 r. poz. 907, 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423), który zwalnia z obowiązku stosowania ustawy przy zamówieniach o wartości poniżej równowartości 30000 euro, zatem zapytanie ma jedynie charakter sondażu rynkowego.

 

 

 


Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *