Uwaga kolonie ! Brak miejsc

 

<< powrót

 

Biuro Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej informuje, że rozpoczęło nabór na 14-dniowe kolonie z dofinansowaniem Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników organizowane przez Krajową Radę Izb Rolniczych w dniach:
– 08-21.08.2016 w Gliczarowie Górnym
Z wypoczynku zimowego mogą skorzystać dzieci i młodzież szkolna w wieku do 16 lat (najstarsze dzieci urodzone w roku 2000), których przynajmniej jedno z rodziców lub opiekunów prawnych jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (czyli jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców/opiekunów jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii.
Koszty obejmują:
–    całodobowe wyżywienie (5 posiłków dziennie)
— 13 noclegów
–    zakwaterowanie
–    wykwalifikowaną kadrę pedagogiczną (kierownicy, wychowawcy)
–    opiekę pedagogiczną i medyczną
–    ubezpieczenie
–    atrakcyjny program kulturalno-oświatowy włącznie z wycieczkami krajoznawczo-turystycznymi
–    transport na kolonie i z powrotem
Szczegółowe informacje dotyczące programu, miejsca zakwaterowania oraz innych wskazań organizatora zostaną przekazane bezpośrednio osobom zakwalifikowanym na kolonie.
Dokumenty niezbędne do zakwalifikowania uczestnika kolonii:
1.    wypełniony i podpisany oryginał karty kwalifikacyjnej uczestnika wypoczynku  (…), w razie wątpliwości wzór poprawnie wypełnionej karty kolonijnej (…)
2.    podpisany regulamin kolonii
3.    oryginalne zaświadczenie z oddziału regionalnego lub placówki terenowej KRUS z okresu rekrutacji potwierdzające, iż jedno z rodziców lub opiekunów prawnych dziecka jest ubezpieczone w pełnym zakresie w KRUS (jednocześnie na ubezpieczenie emerytalno-rentowe oraz chorobowe, wypadkowe i macierzyńskie) lub jedno z rodziców jest uprawnione do świadczeń z KRUS w czasie trwania kolonii (…)
4.    dowód wpłaty 500 zł od osoby na konto Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej BGŻ S.A. Oddział w Olsztynie nr 88 2030 0045 1110 0000 0045 1220 z dopiskiem (imię i nazwisko uczestnika, 08-21.08.2015, kolonie Gliczarów Górny lub dokonać wpłaty w kasie W-MIR w Olsztynie ul. Lubelska 43 A, w godz. 7.30-15.30.
UWAGA! Liczba miejsc ograniczona. W przypadku dużego zainteresowania, organizator zastrzega możliwość wcześniejszego zamknięcia listy uczestników z powodu wyczerpania miejsc.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zupełnych zgłoszeń, czyli dostarczenie do biura Izby w Olsztynie wymaganych dokumentów oraz dowodu wpłaty do dnia 19 stycznia 2016r. Przed wpłatą i wysłaniem dokumentów należy skontaktować się z pracownikiem biura Izby odpowiedzialnym za nabór Panią Magdaleną Badaszewską – tel. 089 534 05 67, 089 527 71 89; e-mail: wmirol@wmirol.
Po zamknięciu listy uczestników, na prośbę zainteresowanych, może zostać utworzona lista osób rezerwowych, które w przypadku rezygnacji osób z listy podstawowej wchodzą kolejno w ich miejsca.

 

Do pobrania

  1. karta kwalifikacyjna-U zofii 3-1
  2. wzór zaświadczenia KRUS
  3. Niezbędnik kolonijny 
  4. wzór poprawnie wypełnionej karty
  5. Informacja o koloniach- U Zofia II

 

 


3 odpowiedzi na “Uwaga kolonie ! Brak miejsc”

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *